Pixabay_family-1784371__340

Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (6b)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants

4. Les habilitats LLL són naturals

5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar

6a. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Sigui un jardiner, no un fuster

6b. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida

 

Sigui un exemple de “lifelong learner”

 

Els nens estan programats per aprendre a través de la imitació. No imiten cegament: veuen els nostres defectes i aprenen dels nostres errors. Això vol dir que no necessitem fer les coses bé, simplement viure al seu costat i deixar que ens observin.[27] Idealment per tant, fomentar “lifelong learners” hauria de ser a través del principal exemple dels pares i mares. Malauradament, molts van experimentar una frustració tan important amb l’educació formal quan nens que tenen la tendència a evitar les activitats relacionades amb l’aprenentatge en la vida adulta. Quan tenen fills propis, solen comunicar-los les seves actituds negatives, i així perpetuar un cicle intergeneracional d’alfabetització deficient. No obstant això, tots som “lifelong learner”, ho sapiguem o no. Per exemple en preparar una nova recepta o una excursió. Alguns en són més conscients que altres.

Pixabay_family-1784371__340

Vivim educant i cada dia ens brinda infinitat d’oportunitats educatives; entendre això és el més gran favor que podem fer als nostres fills.[31] A més, els pares necessiten cada vegada més per a si mateixos ser “lifelong learners”. El desig de servir com a líders d’aprenentatge per als seus fills pot també ser una motivació per a (re)participar en l’aprenentatge. Poden descobrir com segueix sent una experiència positiva en qualsevol etapa de la vida. Un enfocament d’aprenentatge familiar i intergeneracional pot donar suport al desenvolupament de les competències LLL per a tots els grups d’edat. Permet superar les barreres artificials entre la llar, l’escola i la comunitat, entre totes les formes d’aprenentatge – formal, no formal i informal – i entre generacions.[5] D’ara endavant, s’encomani l’alegria en fomentar el “lifelong learning” en vostè mateix i en parlar d’ell als altres. Sigui un exemple impressionant per als seus fills. Sigui el “lifelong learner” que desitja que el seu fill sigui.

 


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
  6a. Sigui un jardiner, no un fuster
  6b. Sigui un exemple de “lifelong learner”
  6c. Comparteixi experiències d’aprenentatge
  6d. Millori la seva disposició digital
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Hanemann U. (2015) Lifelong literacy: Some trends and issues in conceptualising and operationalising literacy from a lifelong learning perspective. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Hanemann-Lifelong-Literacy.pdf
 1. Gopnik A. (2016) The Gardener and the Carpenter. http://us.macmillan.com/thegardenerandthecarpenter/alisongopnik/9780374229702
 1. Castellví Estruch O. (2017) Vivir educando. http://ined21.com/vivir-educando/
Lifelong learning for all_06

Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (6a)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants

4. Les habilitats LLL són naturals

5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar

6a. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida

Cultivar les habilitats LLL és concebre l’educació com el procés de facilitar l’aprenentatge. Fer-ho a l’escola és fonamental, però perquè aquesta nova cultura de l’aprenentatge tingui un impacte més ràpid i profund cal tenir en compte que un nen dedica només un 15% del seu temps vital a l’educació obligatòria, dins dels centres educatius.[31] L’aprenentatge passa a tot arreu, no en algun lloc. No s’aprèn només a l’escola. Les relacions dels nens amb la família, els amics, els llocs on són, totes les experiències que poden viure són fonts d’aprenentatge. Per tant és essencial connectar l’escola amb la resta de la vida. Es tracta de crear ponts d’aprenentatge, no solament al llarg de la vida (amb el que ve després de l’educació obligatòria), sinó també a l’ample de la vida, amb el 85% restant de temps vital.

Potencialment, mares i pares són els educadors que estan en la millor posició per facilitar hàbits d’aprenentatge al llarg de la vida: poden observar, orientar, promoure i participar en l’aprenentatge diari, formal o informal dels seus fills a la llar, la escola i en les seves comunitats. Són els primers i millors mestres dels seus fills i poden seguir sent-ho durant tota la vida. Els nens aprenen a través del seu exemple. Però la veritat és que moltes vegades no saben quin paper prendre en l’educació dels seus fills. Quines recomanacions principals se’ls pot fer perquè fomentin en els seus fills l’amor per l’aprenentatge que els servirà durant tota la seva vida?

 

Lifelong learning for all_06

Sigui un jardiner, no un fuster

En primer lloc, és essencial adonar-se que per educar no es requereix un doctorat en educació, ni grans recursos econòmics, o deixar la seva feina, perquè educar és sobretot una actitud.[31] Importa ajudar els pares a conèixer el procés d’aprenentatge al llarg de la vida, no a transformar-los en experts en un tema en particular.[32] De totes maneres, no hi ha cap manual d’experts per triomfar com a educadors, un manual que els mestres i els pares haurien de seguir per assegurar-se que els nens es desenvolupin d’una manera particular. Els nens aprenen millor per accident, quan estan explorant per si mateixos. S’ha de donar als diferents tipus de nens l’espai per prosperar.

Alison Gopnik[27], una experta en desenvolupament de la infància, argumenta que criar fills a la manera d’un fuster que té un objectiu definit, modelant el seu material en un producte pre-dissenyat, no farà que els nens aprenguin. El que funciona és una forma d’orientació menys dirigida, que els permet fer ells mateixos molt de l’educació i del desenvolupament. Els nens aprenen quan els pares, a la manera d’un jardiner, creen un entorn segur, afectuós, en el qual poden florir lliurement, en què innovació, adaptabilitat i resiliència poden prosperar. És fonamental prendre consciència que el “lifelong learning” és un procés d’aprenentatge natural i que pot ser auto-alimentat, especialment en un entorn que estimula la curiositat, la motivació i l’amor general per l’aprenentatge.


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
  6a. Sigui un jardiner, no un fuster
  6b. Sigui un exemple de “lifelong learner”
  6c. Comparteixi experiències d’aprenentatge
  6d. Millori la seva disposició digital
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Gopnik A. (2016) The Gardener and the Carpenter. http://us.macmillan.com/thegardenerandthecarpenter/alisongopnik/9780374229702
 1. Castellví Estruch O. (2017) Vivir educando. http://ined21.com/vivir-educando/
 1. Bokas A. & Andress H. (2016) Coaching Parents to Communicate Lifelong Learning. http://www.ascd.org/ascd-express/vol11/1114-bokas.aspx