Posts

Lifelong learning is for all

Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (7)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants

4. Les habilitats LLL són naturals

5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar

6a. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Sigui un jardiner, no un fuster

6b. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Sigui un exemple de “lifelong learner”

6c. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Comparteixi experiències d’aprenentatge

6d. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Millori la seva disposició digital

7. El “lifelong learning” és per a tothom

 

L’acceleració de la innovació tecnològica ens fa sovint sentir com si estiguéssim perdent una cursa entre l’aprenentatge i la tecnologia. No obstant això, les tecnologies, en canviar com interactuem amb el món, estan també, de moltes maneres, facilitant l’accés a l’aprenentatge al llarg de la vida per a totes i tots. És més fàcil que mai trobar els recursos d’auto-aprenentatge adequats per a despertar la nostra curiositat i aprendre el que necessitem saber quotidianament.

El coneixement està més disponible que mai per als “lifelong learners”

El coneixement està més disponible que mai per als “lifelong learners”. Poden beneficiar-se del suport de la xarxa social de companys/es, “lifelong learners” igual que ells/es, que participen en comunitats d’aprenentatge com les que es formen transitòriament durant els MOOCs (Massive Open Online Courses; Cursos en línia massius oberts). Un dels principals punts forts dels MOOCs és la seva capacitat per donar suport a l’auto-aprenentatge i l’aprenentatge informal entre iguals, que són amb diferència els dos mecanismes més importants per obtenir noves habilitats i promoure l’aprenentatge al llarg de la vida.[41][42] Per descomptat, l’aprenentatge en línia mai reemplaçarà completament la modalitat presencial, però moltes de les coses que volem saber es poden aprendre al web. I pot ser molt agradable i recreatiu també.[43] A l’estar connectats a altres humans i fonts de coneixement ens mantenim al dia, som capaços de crear noves connexions, resoldre problemes per nosaltres mateixos i altres, i així convertir-nos en veritables “lifelong learners” en xarxa

Un dels objectius centrals de la filosofia d’aprenentatge al llarg de la vida és “desbloquejar” el potencial de les persones.

Lifelong learning is for all

Un dels objectius centrals de la filosofia d’aprenentatge al llarg de la vida és “desbloquejar” el potencial de les persones. Això és especialment rellevant quan es considera la disposició dels adults per desaprendre i reaprendre, que de vegades es qüestiona. No ho dubti, ser o tornar a ser un “lifelong learner” eficient no és només per als genis. Es tracta de cultivar actituds. Tots tenim la capacitat d’aprendre i canviar. El nostre cervell té neuroplasticitat.[44] És capaç de generar noves connexions al llarg de la vida. A totes les edats també, la tecnologia és una bona font de motivació a l’hora d’aprendre, ja que el control de l’aprenentatge recau sobre la persona que aprèn i sobre el propi procés d’aprenentatge, sense tenir en compte l’edat de a qui va dirigit. És crucial reconèixer el potencial autodidàctic natural en cada aprenent i ajudar les persones a posar de manifest la seva habilitat natural per ser un aprenent auto-dirigit i auto-motivat. Tant el Connectivisme, la teoria de l’aprenentatge en xarxa[45], com la Heutagogía, la teoria de l’aprenentatge auto-dirigit[25], s’ocupen principalment de les habilitats d’auto-aprenentatge. Així, no només els “lifelong learners” d’avui en dia es beneficien de noves eines, mètodes, i iguals que els ajuden a aprendre al ritme del canvi, sinó que la seva trajectòria d’aprenentatge al llarg de la vida està també recolzada per nous models teòrics.

Mai ha estat un millor moment per convertir-se en un “lifelong learner

Mai ha estat un millor moment per convertir-se en un “lifelong learner”. La tecnologia respon a la necessitat d’auto-aprenentatge al llarg de la vida per a tothom. Fa possible una transformació cultural cap al “lifelong learning” en xarxa amb beneficis que ja es manifesten.[46] Aprendre, com a activitat inherentment social, pot prosperar. El futur de l’educació en un món incert dependrà dels individus i la seva voluntat d’aprofitar les oportunitats d’aprenentatge i invertir en el seu propi futur. Aquells ben preparats per abraçar el “lifelong learning” trobaran que les seves vides milloren i les seves oportunitats s’expandeixen. En un entorn que estimuli la curiositat, totes i tots podran créixer com aprenents independents i interdependents.[47] Convertir-se en un “lifelong learner” que inverteix en habilitats LLL no només ajudarà a mantenir-se per davant del canvi tecnològic. El “lifelong learning” també mantindrà el seu cervell sa i li farà sentir-se més satisfet amb la vida perquè el desig d’aprendre és una característica natural de la nostra espècie.


[Referències]

  1. Blaschke, L. M. (2012). Heutagogy and lifelong learning: A review of heutagogical practice and self-determined learning. http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1076/2087
  1. Trajković S., Prokić-Cvetković R. & Popović O. (2016) Massive Open Online Courses (MOOC) and Its Possibilities as Instrument of Formal, Nonformal, Informal and Lifelong Learning. http://www.intechopen.com/books/virtual-learning/massive-open-online-courses-mooc-and-its-possibilities-as-instrument-of-formal-nonformal-informal-an
  1. Making Sense of MOOCs: New UNESCO-COL guide now available. http://www.col.org/news/items/making-sense-moocs-new-unesco-col-guide-now-available
  1. Bersin J. (2015) The Use of MOOCs and Online Education is Exploding: Here’s Why. http://joshbersin.com/2015/12/the-use-of-moocs-and-online-education-is-exploding-heres-why/
  1. Neuroplasticidad (video subtitulado castellano). https://www.youtube.com/watch?v=pNkNNxZDMzI
  1. Al Dahdouh A. (2016) Understanding Connectivism. https://www.slideshare.net/AlaaAlDahdouh/understanding-knowledge-network-learning-and-connectivism-60704683
  1. November A. (2017) Networks for Lifelong Learning: A Tale of Two Students. http://novemberlearning.com/educational-resources-for-educators/teaching-and-learning-articles/networks-lifelong-learning-tale-two-students/
  1. Popova M. (2013) Don’t Go Back to School: How to Fuel the Internal Engine of Learning. https://www.brainpickings.org/2013/05/13/dont-go-back-to-school-kio-stark/