Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (6d)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants

4. Les habilitats LLL són naturals

5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar

6a. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Sigui un jardiner, no un fuster

6b. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Sigui un exemple de “lifelong learner”

6c. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Comparteixi experiències d’aprenentatge

6d. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida

 

Millori la seva disposició digital

 

A mesura que la tecnologia educativa es torna més sofisticada, més disponible i més atractiva, l’aprenentatge pot ara tenir lloc fora del temps i les limitacions físiques d’un dia escolar típic.[38] Això ofereix noves oportunitats per a experiències d’aprenentatge atractives fora de l’escola, per connectar-la amb la resta de la vida, que els pares poden compartir amb els seus fills, sempre que estiguin preparats per fer-ho.[39] Hi ha un món d’oportunitats que ofereixen les TIC i l’aprenentatge en línia, habilitat per a la tecnologia més recent, que el “lifelong learner” pot explorar en el seu quotidià. 

Pixabay_child-1073638__340

 

Per aprofitar aquest potencial, els pares necessiten una certa ciberalfabetització.[40] No es tracta de ser un expert, sinó de tenir una disposició digital que té 3 facetes: (1) coneixements bàsics de la tecnologia digital i saber fer, (2) capacitat de recórrer a les xarxes socials a la recerca d’ajuda i orientació quan sigui necessari, i (3) confiança en la pròpia capacitat per trobar eines d’aprenentatge i informació fiable a Internet.[22] Adquirir una millor disposició digital no només permet compartir més experiències d’aprenentatge significatives en qualsevol moment amb els seus fills, serveix també per trobar recursos d’aprenentatge o informació sobre com ajudar-los amb l’escola. Una millor comprensió de l’espai digital no només fomenta el “lifelong learning” personal, familiar i intergeneracional, també és fonamental per mantenir-se al dia amb un món canviant.


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
  6a. Sigui un jardiner, no un fuster
  6b. Sigui un exemple de “lifelong learner”
  6c. Comparteixi experiències d’aprenentatge
  6d. Millori la seva disposició digital
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Horrigan J.B. (2016) The meaning of digital readiness. http://www.pewinternet.org/2016/09/20/the-meaning-of-digital-readiness/
 1. Deloitte (2016) 2016 Digital Education Survey. https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/digital-education-survey.html
 1. Albareda A. (2017) Jordi Jubany: “La fractura con las nuevas tecnologías ya no es tanto de acceso como de ser competente”. http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/03/01/la-fractura-con-las-nuevas-tecnologias-ya-no-es-tanto-de-acceso-como-de-ser-competente/
 1. Biblioteques de Barcelona (2017) Se ha puesto en marcha el proyecto “Ciberalfabetización”. http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/es/novedades-y-prensa/novetats/2017/03/02/noticia122507.jsp
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *