Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (6a)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants

4. Les habilitats LLL són naturals

5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar

6a. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida

Cultivar les habilitats LLL és concebre l’educació com el procés de facilitar l’aprenentatge. Fer-ho a l’escola és fonamental, però perquè aquesta nova cultura de l’aprenentatge tingui un impacte més ràpid i profund cal tenir en compte que un nen dedica només un 15% del seu temps vital a l’educació obligatòria, dins dels centres educatius.[31] L’aprenentatge passa a tot arreu, no en algun lloc. No s’aprèn només a l’escola. Les relacions dels nens amb la família, els amics, els llocs on són, totes les experiències que poden viure són fonts d’aprenentatge. Per tant és essencial connectar l’escola amb la resta de la vida. Es tracta de crear ponts d’aprenentatge, no solament al llarg de la vida (amb el que ve després de l’educació obligatòria), sinó també a l’ample de la vida, amb el 85% restant de temps vital.

Potencialment, mares i pares són els educadors que estan en la millor posició per facilitar hàbits d’aprenentatge al llarg de la vida: poden observar, orientar, promoure i participar en l’aprenentatge diari, formal o informal dels seus fills a la llar, la escola i en les seves comunitats. Són els primers i millors mestres dels seus fills i poden seguir sent-ho durant tota la vida. Els nens aprenen a través del seu exemple. Però la veritat és que moltes vegades no saben quin paper prendre en l’educació dels seus fills. Quines recomanacions principals se’ls pot fer perquè fomentin en els seus fills l’amor per l’aprenentatge que els servirà durant tota la seva vida?

 

Lifelong learning for all_06

Sigui un jardiner, no un fuster

En primer lloc, és essencial adonar-se que per educar no es requereix un doctorat en educació, ni grans recursos econòmics, o deixar la seva feina, perquè educar és sobretot una actitud.[31] Importa ajudar els pares a conèixer el procés d’aprenentatge al llarg de la vida, no a transformar-los en experts en un tema en particular.[32] De totes maneres, no hi ha cap manual d’experts per triomfar com a educadors, un manual que els mestres i els pares haurien de seguir per assegurar-se que els nens es desenvolupin d’una manera particular. Els nens aprenen millor per accident, quan estan explorant per si mateixos. S’ha de donar als diferents tipus de nens l’espai per prosperar.

Alison Gopnik[27], una experta en desenvolupament de la infància, argumenta que criar fills a la manera d’un fuster que té un objectiu definit, modelant el seu material en un producte pre-dissenyat, no farà que els nens aprenguin. El que funciona és una forma d’orientació menys dirigida, que els permet fer ells mateixos molt de l’educació i del desenvolupament. Els nens aprenen quan els pares, a la manera d’un jardiner, creen un entorn segur, afectuós, en el qual poden florir lliurement, en què innovació, adaptabilitat i resiliència poden prosperar. És fonamental prendre consciència que el “lifelong learning” és un procés d’aprenentatge natural i que pot ser auto-alimentat, especialment en un entorn que estimula la curiositat, la motivació i l’amor general per l’aprenentatge.


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
  6a. Sigui un jardiner, no un fuster
  6b. Sigui un exemple de “lifelong learner”
  6c. Comparteixi experiències d’aprenentatge
  6d. Millori la seva disposició digital
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Gopnik A. (2016) The Gardener and the Carpenter. http://us.macmillan.com/thegardenerandthecarpenter/alisongopnik/9780374229702
 1. Castellví Estruch O. (2017) Vivir educando. http://ined21.com/vivir-educando/
 1. Bokas A. & Andress H. (2016) Coaching Parents to Communicate Lifelong Learning. http://www.ascd.org/ascd-express/vol11/1114-bokas.aspx
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *