Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (4)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants

4. Les habilitats LLL són naturals

Curiositat, motivació, auto-aprenentatge, disposició digital: els nens tenen naturalment totes aquestes habilitats especials del “lifelong learner” alfabetitzat capaç de crear, innovar, adaptar-se al canvi, assumir riscos, preparat per viure en un entorn d’incertesa. “Les habilitats que busquen les empreses les tenen els nens” ens diu Richard Gerver![26]

Lifelong learning for all_03

Dècades d’investigació suggereixen que naixem aprenents. Els nens més petits sempre exploren el seu entorn per donar-li sentit. Són curiosos per naturalesa. Aprenen a través del joc, fent les seves pròpies preguntes en lloc d’aprendre a respondre de memòria a les preguntes d’altres persones.[27] La raó principal per la qual quan som nens petits aprenem més que en qualsevol altre període, és que no tenim por d’emprendre i equivocar-nos. La majoria de les habilitats que fem servir al llarg de la vida s’aprenen pel nostre compte, gràcies sobretot a l’experiència personal, en molts casos amb força facilitat, sense necessitat d’educació formal. Aquesta disposició per l’auto-aprenentatge es manifesta fins i tot dins de l’espai digital: grups de nens no alfabetitzats poden, sense cap instrucció, aprendre pel seu propi compte a fer servir ordinadors i Internet, així com auto-organitzar-se per buscar nous coneixements i ensenyar a altres nens.[28] Aquesta disposició autodidàctica natural per a l’aprenentatge auto-motivat representa una actitud essencial del “lifelong learner”.


SEGÜENT

  1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
  2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
  3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
  4. Les habilitats LLL són naturals
  5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
  6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
  7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

  1. Richard Gerver: “Les habilitats que busquen les empreses les tenen els nens”. http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2016/11/richard-gerver-les-habilitats-que-busquen-les-empreses-les-tenen-els-nens-22251.php
  1. Gopnik A. (2016) The Gardener and the Carpenter. http://us.macmillan.com/thegardenerandthecarpenter/alisongopnik/9780374229702
  1. Mitra S. (2007) Kids can teach themselves. https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *