Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (3)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants

Aprendre al llarg de la vida no és només una qüestió d’estudiar, d’absorbir coneixements acadèmics mitjançant les habilitats conegudes com les “3R” (Lectura, Escriptura i Aritmètica; veure Figura).

 

Habilitats LLL més importants

Figura. Habilitats de “lifelong learning (LLL)” més importants.

 

Per transformar-se en un “lifelong learner” (aprenent[20] al llarg de la vida), tampoc és suficient adquirir les habilitats anomenades “4C” (Col·laboració, Creativitat, Comunicació, pensament Crític) del pensador àgil i creatiu del segle XXI, capaç d’analitzar, avaluar i entendre sistemes complexos, aplicar estratègies per resoldre problemes i treballar bé amb els altres.[21] El “lifelong learning” és un procés continu i complet d’alfabetització que integra aquestes habilitats del segle XXI amb un contingut bàsic rigorós, de manera que els aprenents dominin les habilitats 4C i les 3R bàsiques, i alhora es nodreixin i desenvolupin altres habilitats internes del “lifelong learner”, especialment la motivació i la curiositat. A més, el “lifelong learner” alfabetitzat necessita habilitats d’auto-aprenentatge i una disposició digital (“digital readiness[22]) que li permeten aprendre, desaprendre i reaprendre a la interfície de la comunicació oral, escrita i la comunicació recolzada per les TIC. Finalment, necessita ser emprenedor. Entrem en la nova era de l’emprenedoria[23], un món taronja del treball en xarxes[24] on el recurs limitant ja no és el coneixement sinó les habilitats emprenedores i on la responsabilitat per al desenvolupament d’habilitats passa de la col·lectivitat a la persona. El “lifelong learner” és un aprenent auto-determinat.[25]


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Aprenent. http://dilc.org/aprenent/
 1. Boss S. (2012) Edutopia – Guía para Padres sobre el Aprendizaje en el Siglo XXI. http://www.edutopia.org/pdfs/guides/edutopia-guia-para-padres-aprendizaje-siglo-21-espanol-para-imprimir.pdf
 1. Horrigan J.B. (2016) The meaning of digital readiness. http://www.pewinternet.org/2016/09/20/the-meaning-of-digital-readiness/
 1. Vázquez M. (2015) El nuevo mundo y cómo prosperar en él. http://www.vidarevolucionaria.com/el-nuevo-mundo-y-como-prosperar-en-el/
 1. La gestión de personas en 2020. El futuro del mercado de trabajo. http://www.elcontact.com/2009/05/la-gestion-de-personas-en-2020-el.html
 1. Blaschke, L. M. (2012). Heutagogy and lifelong learning: A review of heutagogical practice and self-determined learning. http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1076/2087
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *