Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (2)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

El concepte de “lifelong learning” (aprenentatge al llarg de la vida, o aprenentatge, educació permanent) sempre ha existit en la història de la humanitat però s’ha tornat de vital importància amb l’aparició de noves tecnologies. Es pot definir com la recerca contínua, voluntària i automotivada de coneixement per raons personals o professionals.[18] No és merament un imperatiu econòmic, capacitant a la gent per mantenir-se per davant del canvi tecnològic.[15] És fonamentalment una cultura d’aprenentatge basada en valors emancipatoris, humanistes i democràtics. Per a la UNESCO, “l’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom és una condició sine qua non per eradicar la pobresa i la fam. D’altra banda, ciutadans informats i actius són la clau per mantenir la pau i la democràcia”.[19] Promoure les oportunitats d’aprenentatge al llarg de tota la vida per a tothom, implica satisfer les “necessitats bàsiques d’aprenentatge” de cada persona, perquè pugui fer el que necessita o desitja fer en la seva vida, i per continuar aprenent.[5]

LIFELONG-LEARNING-08-INED21

Amb aquesta nova cultura es pretén promoure l’aprenentatge més enllà del sistema escolar, durant tota la vida de la persona, des de la infància fins al final de la vida. Entre educació de joves i educació d’adults no existeix barrera. El final de l’escolaritat obligatòria no és el final de l’educació. L’aprenentatge al llarg de la vida no comença quan surts de l’escola. És més, l’escolaritat obligatòria hauria de abans de res tenir com a objectiu començar a connectar els joves amb la resta de la vida—al llarg i a l’ample de la vida—i amb els adults. Aquesta integració de l’aprenentatge i la vida, que busca crear oportunitats d’aprenentatge en diferents entorns al llarg de tota la vida d’un individu és una de les evolucions més significatives de la nostra època en el pla pedagògic. L’alfabetització ja no pot ser percebuda i tractada com un conjunt independent d’habilitats que es desenvolupa i es “completa” dins d’un curt període d’estudi a temps complet i després acaba.


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Hanemann U. (2015) Lifelong literacy: Some trends and issues in conceptualising and operationalising literacy from a lifelong learning perspective. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Hanemann-Lifelong-Literacy.pdf
 1. Palmer A. (2017) Lifelong learning is becoming an economic imperative. http://www.economist.com/news/special-report/21714169-technological-change-demands-stronger-and-more-continuous-connections-between-education?fsrc=scn/tw_ec/lifelong_learning_is_becoming_an_economic_imperative
 1. Lifelong learning. https://en.wikipedia.org/wiki/Lifelong_learning
 1. Laying Foundations for Equitable Lifelong Learning for All – UNESCO Institute for Lifelong Learning. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002292/229289E.pdf
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *