Lifelong learning is for all

Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (7)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants

4. Les habilitats LLL són naturals

5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar

6a. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Sigui un jardiner, no un fuster

6b. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Sigui un exemple de “lifelong learner”

6c. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Comparteixi experiències d’aprenentatge

6d. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Millori la seva disposició digital

7. El “lifelong learning” és per a tothom

 

L’acceleració de la innovació tecnològica ens fa sovint sentir com si estiguéssim perdent una cursa entre l’aprenentatge i la tecnologia. No obstant això, les tecnologies, en canviar com interactuem amb el món, estan també, de moltes maneres, facilitant l’accés a l’aprenentatge al llarg de la vida per a totes i tots. És més fàcil que mai trobar els recursos d’auto-aprenentatge adequats per a despertar la nostra curiositat i aprendre el que necessitem saber quotidianament.

El coneixement està més disponible que mai per als “lifelong learners”

El coneixement està més disponible que mai per als “lifelong learners”. Poden beneficiar-se del suport de la xarxa social de companys/es, “lifelong learners” igual que ells/es, que participen en comunitats d’aprenentatge com les que es formen transitòriament durant els MOOCs (Massive Open Online Courses; Cursos en línia massius oberts). Un dels principals punts forts dels MOOCs és la seva capacitat per donar suport a l’auto-aprenentatge i l’aprenentatge informal entre iguals, que són amb diferència els dos mecanismes més importants per obtenir noves habilitats i promoure l’aprenentatge al llarg de la vida.[41][42] Per descomptat, l’aprenentatge en línia mai reemplaçarà completament la modalitat presencial, però moltes de les coses que volem saber es poden aprendre al web. I pot ser molt agradable i recreatiu també.[43] A l’estar connectats a altres humans i fonts de coneixement ens mantenim al dia, som capaços de crear noves connexions, resoldre problemes per nosaltres mateixos i altres, i així convertir-nos en veritables “lifelong learners” en xarxa

Un dels objectius centrals de la filosofia d’aprenentatge al llarg de la vida és “desbloquejar” el potencial de les persones.

Lifelong learning is for all

Un dels objectius centrals de la filosofia d’aprenentatge al llarg de la vida és “desbloquejar” el potencial de les persones. Això és especialment rellevant quan es considera la disposició dels adults per desaprendre i reaprendre, que de vegades es qüestiona. No ho dubti, ser o tornar a ser un “lifelong learner” eficient no és només per als genis. Es tracta de cultivar actituds. Tots tenim la capacitat d’aprendre i canviar. El nostre cervell té neuroplasticitat.[44] És capaç de generar noves connexions al llarg de la vida. A totes les edats també, la tecnologia és una bona font de motivació a l’hora d’aprendre, ja que el control de l’aprenentatge recau sobre la persona que aprèn i sobre el propi procés d’aprenentatge, sense tenir en compte l’edat de a qui va dirigit. És crucial reconèixer el potencial autodidàctic natural en cada aprenent i ajudar les persones a posar de manifest la seva habilitat natural per ser un aprenent auto-dirigit i auto-motivat. Tant el Connectivisme, la teoria de l’aprenentatge en xarxa[45], com la Heutagogía, la teoria de l’aprenentatge auto-dirigit[25], s’ocupen principalment de les habilitats d’auto-aprenentatge. Així, no només els “lifelong learners” d’avui en dia es beneficien de noves eines, mètodes, i iguals que els ajuden a aprendre al ritme del canvi, sinó que la seva trajectòria d’aprenentatge al llarg de la vida està també recolzada per nous models teòrics.

Mai ha estat un millor moment per convertir-se en un “lifelong learner

Mai ha estat un millor moment per convertir-se en un “lifelong learner”. La tecnologia respon a la necessitat d’auto-aprenentatge al llarg de la vida per a tothom. Fa possible una transformació cultural cap al “lifelong learning” en xarxa amb beneficis que ja es manifesten.[46] Aprendre, com a activitat inherentment social, pot prosperar. El futur de l’educació en un món incert dependrà dels individus i la seva voluntat d’aprofitar les oportunitats d’aprenentatge i invertir en el seu propi futur. Aquells ben preparats per abraçar el “lifelong learning” trobaran que les seves vides milloren i les seves oportunitats s’expandeixen. En un entorn que estimuli la curiositat, totes i tots podran créixer com aprenents independents i interdependents.[47] Convertir-se en un “lifelong learner” que inverteix en habilitats LLL no només ajudarà a mantenir-se per davant del canvi tecnològic. El “lifelong learning” també mantindrà el seu cervell sa i li farà sentir-se més satisfet amb la vida perquè el desig d’aprendre és una característica natural de la nostra espècie.


[Referències]

 1. Blaschke, L. M. (2012). Heutagogy and lifelong learning: A review of heutagogical practice and self-determined learning. http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1076/2087
 1. Trajković S., Prokić-Cvetković R. & Popović O. (2016) Massive Open Online Courses (MOOC) and Its Possibilities as Instrument of Formal, Nonformal, Informal and Lifelong Learning. http://www.intechopen.com/books/virtual-learning/massive-open-online-courses-mooc-and-its-possibilities-as-instrument-of-formal-nonformal-informal-an
 1. Making Sense of MOOCs: New UNESCO-COL guide now available. http://www.col.org/news/items/making-sense-moocs-new-unesco-col-guide-now-available
 1. Bersin J. (2015) The Use of MOOCs and Online Education is Exploding: Here’s Why. http://joshbersin.com/2015/12/the-use-of-moocs-and-online-education-is-exploding-heres-why/
 1. Neuroplasticidad (video subtitulado castellano). https://www.youtube.com/watch?v=pNkNNxZDMzI
 1. Al Dahdouh A. (2016) Understanding Connectivism. https://www.slideshare.net/AlaaAlDahdouh/understanding-knowledge-network-learning-and-connectivism-60704683
 1. November A. (2017) Networks for Lifelong Learning: A Tale of Two Students. http://novemberlearning.com/educational-resources-for-educators/teaching-and-learning-articles/networks-lifelong-learning-tale-two-students/
 1. Popova M. (2013) Don’t Go Back to School: How to Fuel the Internal Engine of Learning. https://www.brainpickings.org/2013/05/13/dont-go-back-to-school-kio-stark/
Pixabay_child-1073638__340

Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (6d)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants

4. Les habilitats LLL són naturals

5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar

6a. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Sigui un jardiner, no un fuster

6b. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Sigui un exemple de “lifelong learner”

6c. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Comparteixi experiències d’aprenentatge

6d. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida

 

Millori la seva disposició digital

 

A mesura que la tecnologia educativa es torna més sofisticada, més disponible i més atractiva, l’aprenentatge pot ara tenir lloc fora del temps i les limitacions físiques d’un dia escolar típic.[38] Això ofereix noves oportunitats per a experiències d’aprenentatge atractives fora de l’escola, per connectar-la amb la resta de la vida, que els pares poden compartir amb els seus fills, sempre que estiguin preparats per fer-ho.[39] Hi ha un món d’oportunitats que ofereixen les TIC i l’aprenentatge en línia, habilitat per a la tecnologia més recent, que el “lifelong learner” pot explorar en el seu quotidià. 

Pixabay_child-1073638__340

 

Per aprofitar aquest potencial, els pares necessiten una certa ciberalfabetització.[40] No es tracta de ser un expert, sinó de tenir una disposició digital que té 3 facetes: (1) coneixements bàsics de la tecnologia digital i saber fer, (2) capacitat de recórrer a les xarxes socials a la recerca d’ajuda i orientació quan sigui necessari, i (3) confiança en la pròpia capacitat per trobar eines d’aprenentatge i informació fiable a Internet.[22] Adquirir una millor disposició digital no només permet compartir més experiències d’aprenentatge significatives en qualsevol moment amb els seus fills, serveix també per trobar recursos d’aprenentatge o informació sobre com ajudar-los amb l’escola. Una millor comprensió de l’espai digital no només fomenta el “lifelong learning” personal, familiar i intergeneracional, també és fonamental per mantenir-se al dia amb un món canviant.


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
  6a. Sigui un jardiner, no un fuster
  6b. Sigui un exemple de “lifelong learner”
  6c. Comparteixi experiències d’aprenentatge
  6d. Millori la seva disposició digital
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Horrigan J.B. (2016) The meaning of digital readiness. http://www.pewinternet.org/2016/09/20/the-meaning-of-digital-readiness/
 1. Deloitte (2016) 2016 Digital Education Survey. https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/digital-education-survey.html
 1. Albareda A. (2017) Jordi Jubany: “La fractura con las nuevas tecnologías ya no es tanto de acceso como de ser competente”. http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/03/01/la-fractura-con-las-nuevas-tecnologias-ya-no-es-tanto-de-acceso-como-de-ser-competente/
 1. Biblioteques de Barcelona (2017) Se ha puesto en marcha el proyecto “Ciberalfabetización”. http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/es/novedades-y-prensa/novetats/2017/03/02/noticia122507.jsp
girl-1641215_960_720

Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (6c)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants

4. Les habilitats LLL són naturals

5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar

6a. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Sigui un jardiner, no un fuster

6b. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Sigui un exemple de “lifelong learner”

6c. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida

 

Comparteixi experiències d’aprenentatge

 

A través d’activitats d’aprenentatge amb els seus pares és com els nens poden desenvolupar millor competència social, motivació, persistència, i amor general a l’aprenentatge.[33] En moments quotidians és quan es dóna l’aprenentatge més significatiu. Aprofitant aquest ingredient indispensable del temps compartit amb els seus fills[31] és com a mares i pares poden facilitar millor el seu aprenentatge al llarg de la vida.
girl-1641215_960_720

 

Hi ha formes ràpides i senzilles d’incorporar l’aprenentatge a la rutina diària.[34] Donant experiències d’aprenentatge fàcilment compartibles, ja sigui a casa o fora, com per exemple en el supermercat. Ja sigui preparant una nova recepta, o una excursió, aprengui en veu alta. Involucri als seus fills. Animeu-los a fer preguntes, a “ensenyar-li” nova informació, a predir el que passarà a continuació. Permeti que els nens explorin pel seu compte i aprenguin de la interacció amb el seu entorn. Deixeu-los fracassar. Per motivar-los, elogiï’ls pel seu esforç, no per la seva intel·ligència.[35] Com una de les àrees d’aprenentatge més importants que afecten a totes les altres és la lectura, es pot organitzar un espai i temps per estudiar i llegir a casa. Però el més important és estimular la curiositat dels nens,[36] aprofitant cada espai, moment, experiència per meravellar-se del món i la vida. Aprengui optimisme.[37]


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
  6a. Sigui un jardiner, no un fuster
  6b. Sigui un exemple de “lifelong learner”
  6c. Comparteixi experiències d’aprenentatge
  6d. Millori la seva disposició digital
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Castellví Estruch O. (2017) Vivir educando. http://ined21.com/vivir-educando/
 1. Mastergeorge A., Paschall K., & Sparrow J. (2013) Families as lifelong educators. http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/docs/rtp-series-families-as-lifelong-educators.pdf
 1. Tips to Make Learning Part of Your Daily Routine. http://www.familieslearning.org/our-solutions/tips-to-make-learning-part-of-your-daily-routine.html
 1. Xataka Ciencia (2011) Elogia a tus hijos por su esfuerzo, no por su inteligencia. https://www.xatakaciencia.com/psicologia/elogia-a-tus-hijos-por-su-esfuerzo-no-por-su-inteligencia
 1. Durrant S. (2014) Michael Rosen: Why curiosity is the key to life. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/sep/06/michael-rosen-curiosity-is-the-key-to-life
 1. Seligman M. (2014) Aprenda optimismo: Haga de la vida una experiencia maravillosa. https://www.amazon.es/Aprenda-optimismo-Haga-experiencia-maravillosa-ebook/dp/B00KZP7F76/ref=dp_kinw_strp_1
Pixabay_family-1784371__340

Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (6b)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants

4. Les habilitats LLL són naturals

5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar

6a. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida – Sigui un jardiner, no un fuster

6b. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida

 

Sigui un exemple de “lifelong learner”

 

Els nens estan programats per aprendre a través de la imitació. No imiten cegament: veuen els nostres defectes i aprenen dels nostres errors. Això vol dir que no necessitem fer les coses bé, simplement viure al seu costat i deixar que ens observin.[27] Idealment per tant, fomentar “lifelong learners” hauria de ser a través del principal exemple dels pares i mares. Malauradament, molts van experimentar una frustració tan important amb l’educació formal quan nens que tenen la tendència a evitar les activitats relacionades amb l’aprenentatge en la vida adulta. Quan tenen fills propis, solen comunicar-los les seves actituds negatives, i així perpetuar un cicle intergeneracional d’alfabetització deficient. No obstant això, tots som “lifelong learner”, ho sapiguem o no. Per exemple en preparar una nova recepta o una excursió. Alguns en són més conscients que altres.

Pixabay_family-1784371__340

Vivim educant i cada dia ens brinda infinitat d’oportunitats educatives; entendre això és el més gran favor que podem fer als nostres fills.[31] A més, els pares necessiten cada vegada més per a si mateixos ser “lifelong learners”. El desig de servir com a líders d’aprenentatge per als seus fills pot també ser una motivació per a (re)participar en l’aprenentatge. Poden descobrir com segueix sent una experiència positiva en qualsevol etapa de la vida. Un enfocament d’aprenentatge familiar i intergeneracional pot donar suport al desenvolupament de les competències LLL per a tots els grups d’edat. Permet superar les barreres artificials entre la llar, l’escola i la comunitat, entre totes les formes d’aprenentatge – formal, no formal i informal – i entre generacions.[5] D’ara endavant, s’encomani l’alegria en fomentar el “lifelong learning” en vostè mateix i en parlar d’ell als altres. Sigui un exemple impressionant per als seus fills. Sigui el “lifelong learner” que desitja que el seu fill sigui.

 


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
  6a. Sigui un jardiner, no un fuster
  6b. Sigui un exemple de “lifelong learner”
  6c. Comparteixi experiències d’aprenentatge
  6d. Millori la seva disposició digital
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Hanemann U. (2015) Lifelong literacy: Some trends and issues in conceptualising and operationalising literacy from a lifelong learning perspective. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Hanemann-Lifelong-Literacy.pdf
 1. Gopnik A. (2016) The Gardener and the Carpenter. http://us.macmillan.com/thegardenerandthecarpenter/alisongopnik/9780374229702
 1. Castellví Estruch O. (2017) Vivir educando. http://ined21.com/vivir-educando/
Lifelong learning for all_06

Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (6a)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants

4. Les habilitats LLL són naturals

5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar

6a. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida

Cultivar les habilitats LLL és concebre l’educació com el procés de facilitar l’aprenentatge. Fer-ho a l’escola és fonamental, però perquè aquesta nova cultura de l’aprenentatge tingui un impacte més ràpid i profund cal tenir en compte que un nen dedica només un 15% del seu temps vital a l’educació obligatòria, dins dels centres educatius.[31] L’aprenentatge passa a tot arreu, no en algun lloc. No s’aprèn només a l’escola. Les relacions dels nens amb la família, els amics, els llocs on són, totes les experiències que poden viure són fonts d’aprenentatge. Per tant és essencial connectar l’escola amb la resta de la vida. Es tracta de crear ponts d’aprenentatge, no solament al llarg de la vida (amb el que ve després de l’educació obligatòria), sinó també a l’ample de la vida, amb el 85% restant de temps vital.

Potencialment, mares i pares són els educadors que estan en la millor posició per facilitar hàbits d’aprenentatge al llarg de la vida: poden observar, orientar, promoure i participar en l’aprenentatge diari, formal o informal dels seus fills a la llar, la escola i en les seves comunitats. Són els primers i millors mestres dels seus fills i poden seguir sent-ho durant tota la vida. Els nens aprenen a través del seu exemple. Però la veritat és que moltes vegades no saben quin paper prendre en l’educació dels seus fills. Quines recomanacions principals se’ls pot fer perquè fomentin en els seus fills l’amor per l’aprenentatge que els servirà durant tota la seva vida?

 

Lifelong learning for all_06

Sigui un jardiner, no un fuster

En primer lloc, és essencial adonar-se que per educar no es requereix un doctorat en educació, ni grans recursos econòmics, o deixar la seva feina, perquè educar és sobretot una actitud.[31] Importa ajudar els pares a conèixer el procés d’aprenentatge al llarg de la vida, no a transformar-los en experts en un tema en particular.[32] De totes maneres, no hi ha cap manual d’experts per triomfar com a educadors, un manual que els mestres i els pares haurien de seguir per assegurar-se que els nens es desenvolupin d’una manera particular. Els nens aprenen millor per accident, quan estan explorant per si mateixos. S’ha de donar als diferents tipus de nens l’espai per prosperar.

Alison Gopnik[27], una experta en desenvolupament de la infància, argumenta que criar fills a la manera d’un fuster que té un objectiu definit, modelant el seu material en un producte pre-dissenyat, no farà que els nens aprenguin. El que funciona és una forma d’orientació menys dirigida, que els permet fer ells mateixos molt de l’educació i del desenvolupament. Els nens aprenen quan els pares, a la manera d’un jardiner, creen un entorn segur, afectuós, en el qual poden florir lliurement, en què innovació, adaptabilitat i resiliència poden prosperar. És fonamental prendre consciència que el “lifelong learning” és un procés d’aprenentatge natural i que pot ser auto-alimentat, especialment en un entorn que estimula la curiositat, la motivació i l’amor general per l’aprenentatge.


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
  6a. Sigui un jardiner, no un fuster
  6b. Sigui un exemple de “lifelong learner”
  6c. Comparteixi experiències d’aprenentatge
  6d. Millori la seva disposició digital
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Gopnik A. (2016) The Gardener and the Carpenter. http://us.macmillan.com/thegardenerandthecarpenter/alisongopnik/9780374229702
 1. Castellví Estruch O. (2017) Vivir educando. http://ined21.com/vivir-educando/
 1. Bokas A. & Andress H. (2016) Coaching Parents to Communicate Lifelong Learning. http://www.ascd.org/ascd-express/vol11/1114-bokas.aspx
Habilitats LLL més importants

Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (5)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants

4. Les habilitats LLL són naturals

5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar

Tot i que la motivació per aprendre és una capacitat innata, l’educació formal pot disminuir, en molts nens, el desig d’aprendre. Per què? Perquè el sistema escolar que ens ve dels segles XIX i XX no és natural. Va ser dissenyat en un moment específic de la història perquè els nens aprenguessin un conjunt limitat d’habilitats (3R) necessàries per a l’era industrial. S’assumeix massa sovint que aquesta escola del control, enfocada en el contingut a transmetre, representa la forma en què un sistema educatiu ha de funcionar, però malauradament no solament és antinatural i en gran mesura desmotivadora, sinó que tampoc està adaptada a l’era digital. En canvi, amb Internet revolucionant el nostre accés al contingut, proporcionant recursos d’aprenentatge que ens permetin interactuar amb aquest coneixement més fàcilment, l’escola ha de centrar-se en l’aprenent i en el procés de l’aprenentatge, en les habilitats 4C i XLLL (habilitats eXtra de LifeLong Learning; veure Figura).

Habilitats LLL més importants

A poc a poc, les escoles estan fent la transició cap a l’aprenentatge del segle XXI. Deixen de ser llocs on es prepara per fer els exàmens, per convertir-se en entorns on es dóna poder als nens.[29] La tecnologia educativa està afectant significativament la forma en què els nens aprenen i la forma en què els mestres poden conduir les lliçons. Les fileres d’oients silenciosos del passat estan sent reemplaçades per petits grups d’alumnes que aprenen activament, completament immersos en debats i exploracions.[21] La tecnologia digital és un vehicle perfecte per facilitar això. Però no es tracta d’aprendre a fer servir la tecnologia o fins i tot ensenyar amb eines tecnològiques, es tracta que els estudiants creïn i construeixin amb tecnologia. L’important no és el que s’ensenya, sinó com s’aprèn i com es busca informació. En ser interactiu i més personalitzat, l’aprenentatge es converteix en un procés més significatiu. La tecnologia educativa fa que sigui més fàcil ser un “lifelong learner” autodirigit, sempre que estiguem motivats per fer-ho.

La majoria dels problemes d’ensenyament no són tant problemes de creixement (de com generar l’impuls intern per al lifelong learning en els nens), sinó de com cultivar aquest creixement (de com fer que aquest impuls natural es desenvolupi lliurement). Naixem per aprendre, no per ser ensenyats.[30] L’escola no ha d’impedir que els aprenents estiguin interessats. El seu gran desafiament és vincular les coses que volen aprendre amb les habilitats que necessiten desenvolupar. Ha de transformar-se en escola de la confiança, on volen estar, un entorn d’aprenentatge irresistible que cultiva la motivació natural per a l’aprenentatge.


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Boss S. (2012) Edutopia – Guía para Padres sobre el Aprendizaje en el Siglo XXI. http://www.edutopia.org/pdfs/guides/edutopia-guia-para-padres-aprendizaje-siglo-21-espanol-para-imprimir.pdf
 1. Tots els centres educatius adherits al projecte Escola Nova 21. http://m.ara.cat/data/tots-els-centres-educatius-adherits-escola-nova-21_0_1659434191.html
 1. Abbott J. (2011) We’re Born to Learn, Not to Be Taught. http://www.huffingtonpost.com/john-abbott/post_1839_b_837033.html
Lifelong learning for all_03

Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (4)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants

4. Les habilitats LLL són naturals

Curiositat, motivació, auto-aprenentatge, disposició digital: els nens tenen naturalment totes aquestes habilitats especials del “lifelong learner” alfabetitzat capaç de crear, innovar, adaptar-se al canvi, assumir riscos, preparat per viure en un entorn d’incertesa. “Les habilitats que busquen les empreses les tenen els nens” ens diu Richard Gerver![26]

Lifelong learning for all_03

Dècades d’investigació suggereixen que naixem aprenents. Els nens més petits sempre exploren el seu entorn per donar-li sentit. Són curiosos per naturalesa. Aprenen a través del joc, fent les seves pròpies preguntes en lloc d’aprendre a respondre de memòria a les preguntes d’altres persones.[27] La raó principal per la qual quan som nens petits aprenem més que en qualsevol altre període, és que no tenim por d’emprendre i equivocar-nos. La majoria de les habilitats que fem servir al llarg de la vida s’aprenen pel nostre compte, gràcies sobretot a l’experiència personal, en molts casos amb força facilitat, sense necessitat d’educació formal. Aquesta disposició per l’auto-aprenentatge es manifesta fins i tot dins de l’espai digital: grups de nens no alfabetitzats poden, sense cap instrucció, aprendre pel seu propi compte a fer servir ordinadors i Internet, així com auto-organitzar-se per buscar nous coneixements i ensenyar a altres nens.[28] Aquesta disposició autodidàctica natural per a l’aprenentatge auto-motivat representa una actitud essencial del “lifelong learner”.


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Richard Gerver: “Les habilitats que busquen les empreses les tenen els nens”. http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2016/11/richard-gerver-les-habilitats-que-busquen-les-empreses-les-tenen-els-nens-22251.php
 1. Gopnik A. (2016) The Gardener and the Carpenter. http://us.macmillan.com/thegardenerandthecarpenter/alisongopnik/9780374229702
 1. Mitra S. (2007) Kids can teach themselves. https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves
Habilitats LLL més importants

Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (3)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants

Aprendre al llarg de la vida no és només una qüestió d’estudiar, d’absorbir coneixements acadèmics mitjançant les habilitats conegudes com les “3R” (Lectura, Escriptura i Aritmètica; veure Figura).

 

Habilitats LLL més importants

Figura. Habilitats de “lifelong learning (LLL)” més importants.

 

Per transformar-se en un “lifelong learner” (aprenent[20] al llarg de la vida), tampoc és suficient adquirir les habilitats anomenades “4C” (Col·laboració, Creativitat, Comunicació, pensament Crític) del pensador àgil i creatiu del segle XXI, capaç d’analitzar, avaluar i entendre sistemes complexos, aplicar estratègies per resoldre problemes i treballar bé amb els altres.[21] El “lifelong learning” és un procés continu i complet d’alfabetització que integra aquestes habilitats del segle XXI amb un contingut bàsic rigorós, de manera que els aprenents dominin les habilitats 4C i les 3R bàsiques, i alhora es nodreixin i desenvolupin altres habilitats internes del “lifelong learner”, especialment la motivació i la curiositat. A més, el “lifelong learner” alfabetitzat necessita habilitats d’auto-aprenentatge i una disposició digital (“digital readiness[22]) que li permeten aprendre, desaprendre i reaprendre a la interfície de la comunicació oral, escrita i la comunicació recolzada per les TIC. Finalment, necessita ser emprenedor. Entrem en la nova era de l’emprenedoria[23], un món taronja del treball en xarxes[24] on el recurs limitant ja no és el coneixement sinó les habilitats emprenedores i on la responsabilitat per al desenvolupament d’habilitats passa de la col·lectivitat a la persona. El “lifelong learner” és un aprenent auto-determinat.[25]


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Aprenent. http://dilc.org/aprenent/
 1. Boss S. (2012) Edutopia – Guía para Padres sobre el Aprendizaje en el Siglo XXI. http://www.edutopia.org/pdfs/guides/edutopia-guia-para-padres-aprendizaje-siglo-21-espanol-para-imprimir.pdf
 1. Horrigan J.B. (2016) The meaning of digital readiness. http://www.pewinternet.org/2016/09/20/the-meaning-of-digital-readiness/
 1. Vázquez M. (2015) El nuevo mundo y cómo prosperar en él. http://www.vidarevolucionaria.com/el-nuevo-mundo-y-como-prosperar-en-el/
 1. La gestión de personas en 2020. El futuro del mercado de trabajo. http://www.elcontact.com/2009/05/la-gestion-de-personas-en-2020-el.html
 1. Blaschke, L. M. (2012). Heutagogy and lifelong learning: A review of heutagogical practice and self-determined learning. http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1076/2087
Lifelong learning for all_08

Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (2)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

El concepte de “lifelong learning” (aprenentatge al llarg de la vida, o aprenentatge, educació permanent) sempre ha existit en la història de la humanitat però s’ha tornat de vital importància amb l’aparició de noves tecnologies. Es pot definir com la recerca contínua, voluntària i automotivada de coneixement per raons personals o professionals.[18] No és merament un imperatiu econòmic, capacitant a la gent per mantenir-se per davant del canvi tecnològic.[15] És fonamentalment una cultura d’aprenentatge basada en valors emancipatoris, humanistes i democràtics. Per a la UNESCO, “l’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom és una condició sine qua non per eradicar la pobresa i la fam. D’altra banda, ciutadans informats i actius són la clau per mantenir la pau i la democràcia”.[19] Promoure les oportunitats d’aprenentatge al llarg de tota la vida per a tothom, implica satisfer les “necessitats bàsiques d’aprenentatge” de cada persona, perquè pugui fer el que necessita o desitja fer en la seva vida, i per continuar aprenent.[5]

LIFELONG-LEARNING-08-INED21

Amb aquesta nova cultura es pretén promoure l’aprenentatge més enllà del sistema escolar, durant tota la vida de la persona, des de la infància fins al final de la vida. Entre educació de joves i educació d’adults no existeix barrera. El final de l’escolaritat obligatòria no és el final de l’educació. L’aprenentatge al llarg de la vida no comença quan surts de l’escola. És més, l’escolaritat obligatòria hauria de abans de res tenir com a objectiu començar a connectar els joves amb la resta de la vida—al llarg i a l’ample de la vida—i amb els adults. Aquesta integració de l’aprenentatge i la vida, que busca crear oportunitats d’aprenentatge en diferents entorns al llarg de tota la vida d’un individu és una de les evolucions més significatives de la nostra època en el pla pedagògic. L’alfabetització ja no pot ser percebuda i tractada com un conjunt independent d’habilitats que es desenvolupa i es “completa” dins d’un curt període d’estudi a temps complet i després acaba.


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Hanemann U. (2015) Lifelong literacy: Some trends and issues in conceptualising and operationalising literacy from a lifelong learning perspective. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Hanemann-Lifelong-Literacy.pdf
 1. Palmer A. (2017) Lifelong learning is becoming an economic imperative. http://www.economist.com/news/special-report/21714169-technological-change-demands-stronger-and-more-continuous-connections-between-education?fsrc=scn/tw_ec/lifelong_learning_is_becoming_an_economic_imperative
 1. Lifelong learning. https://en.wikipedia.org/wiki/Lifelong_learning
 1. Laying Foundations for Equitable Lifelong Learning for All – UNESCO Institute for Lifelong Learning. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002292/229289E.pdf
Lifelong learning for all_02

Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (1)

Els nens que comencen ara l’escola primària viuran probablement per veure el segle XXII. Fins quan hauran de treballar? Fins el 2075? Difícil de predir. No obstant això, en presenciar l’acceleració de la transformació tecnològica en els últims 20 anys, especialment amb l’auge d’Internet, sembla sensat dir que necessitaran adaptar-se a una societat més complexa i impredictible, on el canvi constant constitueix la nova normalitat. Un treball de per vida és un escenari poc probable … tret que facin de l’aprenentatge al llarg de la vida una feina! Aprendre no és només per a l’escola sinó per a la vida.

LIFELONG-LEARNING-02-INED21

 

És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

 

Ens dirigim a l’era de l’experiència, que empra la nova tecnologia com servent, no com a amo, del que es desitja.[1] Però Internet és més que una eina. És una ecologia de la interacció humà-tecnologia[2], el mateix aigua en què estem nedant.[3] Impacta la forma mateixa en què ens organitzem, tant a nivell global com local. Amb la meitat de la població mundial ja connectada (3,5 miliards usuaris[4]), una poderosa conversa global està en marxa. La gent està descobrint noves formes de crear i compartir coneixement. Aquesta distribució del coneixement afegeix noves capes de complexitat al món en què vivim, incrementant considerablement la importància de l’alfabetització per als ciutadans en comparació amb les passades dècades i suposant un repte especialment per a aquells amb habilitats bàsiques limitades.[5][6] Per adaptar-se a aquesta transformació digital, moltes organitzacions estan passant de jerarquies a xarxes[7], aprenent per al futur.[8] Cada vegada més persones s’autoorganitzen per abordar els problemes de la societat a una escala inimaginable abans d’Internet.[9] La capacitat d’accedir a la intel·ligència col·lectiva és, de fet, el fenomen transformador definitori de l’era digital.[10]

 

Amb aquest canvi de com rebem i recopilem informació, col·laborem amb altres i ens comuniquem, tenir educació o, en altres paraules, estar adaptat al món, ja no consisteix en quant saps, sinó fonamentalment en tenir la capacitat d’adquirir nous coneixements quan ho necessites. En el passat, l’educació consistia a impartir coneixements. Avui en dia, es tracta de proporcionar als estudiants les habilitats per navegar en un món cada vegada més impredictible.[11] Hi ha una creixent necessitat de creativitat, flexibilitat, anàlisi i habilitats de síntesi en l’ús de la informació. L’escola ha d’ajudar els nens a entendre el món en xarxa a mesura que canvia, i educar-los per a la vida en lloc d’entrenar-los per als treballs que existeixen ara. Han de ser capaços de prosperar en qualsevol treball que escullin.[12] Tant si es tracta d’un nou tipus de treball, un antic o un que utilitzi una nova tecnologia, l’acceleració del canvi en gairebé totes les àrees importants del coneixement vol dir que al cap d’uns pocs anys d’iniciar-se s’obrirà una bretxa entre el que necessiten saber, el que s’ha descobert recentment i el que se’ls va ensenyar mentre estaven a l’escola.[13]

 

Independentment del que bona que fos l’educació, les habilitats adquirides es tornen ràpidament obsoletes. El desafiament a enfrontar no és un “món sense feina” sinó un món amb un treball que canvia ràpidament.[14] Aquest món exigeix connexions més fortes i més contínues entre l’educació i l’ocupació.[15] Això és cert tant per als empleats amb experiència com per als acabats de graduar. Estudis realitzats als Estats Units, Austràlia, Regne Unit, França i l’Índia han demostrat que hi ha una bretxa entre les habilitats que necessiten els empresaris i les habilitats que els estudiants tenen al graduar-se[16]; així mateix, la disparitat en la distribució d’habilitats es veu com el major motor de la desigualtat en la nostra societat.[17] Per tant, la capacitat per adquirir contínuament nous coneixements i millorar les seves habilitats a través d’un aprenentatge independent al llarg de la vida és cada vegada més important, no només per als nens que s’inicien avui a l’escola, sinó també per a aquelles persones que fa temps que la van deixar.

 


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Jenkins S. (2017) We’re over the digital revolution. This is the age of experience. https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/02/digital-revolution-age-of-experience-books-vinyl
 1. Jarche H. (2012) Engage, out loud. http://jarche.com/2012/06/engage-out-loud/
 1. Lilly J. (2016) This Is Water. https://news.greylock.com/this-is-water-f989bd158191?imm_mid=0eba74#.3uyb21cgj
 1. Internet users in the world. http://www.internetlivestats.com/internet-users/
 1. Hanemann U. (2015) Lifelong literacy: Some trends and issues in conceptualising and operationalising literacy from a lifelong learning perspective. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Hanemann-Lifelong-Literacy.pdf
 1. Micó J.L. (2017) ¿Se puede liderar sin entender la cuarta revolución industrial? http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20170224/42280802832/mwc-cuarta-revolucion-industrial-digitalizacion-politica-lideres-ejecutivos.html
 1. Jarche H. (2017) Mediated relatedness. http://jarche.com/2017/01/mediated-relatedness/
 1. Welz B. (2017) Learning for the Future. https://edtechdigest.wordpress.com/2017/02/21/learning-for-the-future/
 1. THE DSI4EU PROJECT – Across Europe there is a growing movement of people developing inspiring digital solutions to social challenges. We call this digital social innovation (DSI). https://digitalsocial.eu/about-the-project
 1. Collins R. (2016) The Network Effect: Changing the Way the World Works. http://www.huffingtonpost.com/great-work-cultures/the-network-effect-changi_b_10262750.html
 1. Schleicher A. (2015) Education in an Uncertain World. https://www.project-syndicate.org/commentary/education-technological-skills-more-important-by-andreas-schleicher-2015-12
 1. Haug L. (2016) How do you get a job that doesn’t exist yet? https://www.weforum.org/agenda/2016/08/how-to-prepare-for-work-jobs-of-future?platform=hootsuite
 1. Bollington A. (2015) Why isn’t everyone lifelong learning? http://www.oecd.org/forum/oecdyearbook/lifelong-learning.htm
 1. Brynjolfsson E. (2017) How to Thrive — and Survive — in a World of AI Disruption. http://sloanreview.mit.edu/article/how-to-thrive-and-survive-in-a-world-of-ai-disruption/
 1. Palmer A. (2017) Lifelong learning is becoming an economic imperative. http://www.economist.com/news/special-report/21714169-technological-change-demands-stronger-and-more-continuous-connections-between-education?fsrc=scn/tw_ec/lifelong_learning_is_becoming_an_economic_imperative
 1. Calonge D. & Shah M. (2016) MOOCs, Graduate Skills Gaps, and Employability: A Qualitative Systematic Review of the Literature. http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2675
 1. Gaskell A. (2016) Can MOOCs Help You To Retrain If You Lose Your Job? http://www.forbes.com/sites/adigaskell/2016/09/08/can-moocs-help-you-to-retrain-if-you-lose-your-job/#266dc868645f