Habilitats LLL més importants

Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (3)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants

Aprendre al llarg de la vida no és només una qüestió d’estudiar, d’absorbir coneixements acadèmics mitjançant les habilitats conegudes com les “3R” (Lectura, Escriptura i Aritmètica; veure Figura).

 

Habilitats LLL més importants

Figura. Habilitats de “lifelong learning (LLL)” més importants.

 

Per transformar-se en un “lifelong learner” (aprenent[20] al llarg de la vida), tampoc és suficient adquirir les habilitats anomenades “4C” (Col·laboració, Creativitat, Comunicació, pensament Crític) del pensador àgil i creatiu del segle XXI, capaç d’analitzar, avaluar i entendre sistemes complexos, aplicar estratègies per resoldre problemes i treballar bé amb els altres.[21] El “lifelong learning” és un procés continu i complet d’alfabetització que integra aquestes habilitats del segle XXI amb un contingut bàsic rigorós, de manera que els aprenents dominin les habilitats 4C i les 3R bàsiques, i alhora es nodreixin i desenvolupin altres habilitats internes del “lifelong learner”, especialment la motivació i la curiositat. A més, el “lifelong learner” alfabetitzat necessita habilitats d’auto-aprenentatge i una disposició digital (“digital readiness[22]) que li permeten aprendre, desaprendre i reaprendre a la interfície de la comunicació oral, escrita i la comunicació recolzada per les TIC. Finalment, necessita ser emprenedor. Entrem en la nova era de l’emprenedoria[23], un món taronja del treball en xarxes[24] on el recurs limitant ja no és el coneixement sinó les habilitats emprenedores i on la responsabilitat per al desenvolupament d’habilitats passa de la col·lectivitat a la persona. El “lifelong learner” és un aprenent auto-determinat.[25]


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Aprenent. http://dilc.org/aprenent/
 1. Boss S. (2012) Edutopia – Guía para Padres sobre el Aprendizaje en el Siglo XXI. http://www.edutopia.org/pdfs/guides/edutopia-guia-para-padres-aprendizaje-siglo-21-espanol-para-imprimir.pdf
 1. Horrigan J.B. (2016) The meaning of digital readiness. http://www.pewinternet.org/2016/09/20/the-meaning-of-digital-readiness/
 1. Vázquez M. (2015) El nuevo mundo y cómo prosperar en él. http://www.vidarevolucionaria.com/el-nuevo-mundo-y-como-prosperar-en-el/
 1. La gestión de personas en 2020. El futuro del mercado de trabajo. http://www.elcontact.com/2009/05/la-gestion-de-personas-en-2020-el.html
 1. Blaschke, L. M. (2012). Heutagogy and lifelong learning: A review of heutagogical practice and self-determined learning. http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1076/2087
Lifelong learning for all_08

Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (2)

 

1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida

El concepte de “lifelong learning” (aprenentatge al llarg de la vida, o aprenentatge, educació permanent) sempre ha existit en la història de la humanitat però s’ha tornat de vital importància amb l’aparició de noves tecnologies. Es pot definir com la recerca contínua, voluntària i automotivada de coneixement per raons personals o professionals.[18] No és merament un imperatiu econòmic, capacitant a la gent per mantenir-se per davant del canvi tecnològic.[15] És fonamentalment una cultura d’aprenentatge basada en valors emancipatoris, humanistes i democràtics. Per a la UNESCO, “l’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom és una condició sine qua non per eradicar la pobresa i la fam. D’altra banda, ciutadans informats i actius són la clau per mantenir la pau i la democràcia”.[19] Promoure les oportunitats d’aprenentatge al llarg de tota la vida per a tothom, implica satisfer les “necessitats bàsiques d’aprenentatge” de cada persona, perquè pugui fer el que necessita o desitja fer en la seva vida, i per continuar aprenent.[5]

LIFELONG-LEARNING-08-INED21

Amb aquesta nova cultura es pretén promoure l’aprenentatge més enllà del sistema escolar, durant tota la vida de la persona, des de la infància fins al final de la vida. Entre educació de joves i educació d’adults no existeix barrera. El final de l’escolaritat obligatòria no és el final de l’educació. L’aprenentatge al llarg de la vida no comença quan surts de l’escola. És més, l’escolaritat obligatòria hauria de abans de res tenir com a objectiu començar a connectar els joves amb la resta de la vida—al llarg i a l’ample de la vida—i amb els adults. Aquesta integració de l’aprenentatge i la vida, que busca crear oportunitats d’aprenentatge en diferents entorns al llarg de tota la vida d’un individu és una de les evolucions més significatives de la nostra època en el pla pedagògic. L’alfabetització ja no pot ser percebuda i tractada com un conjunt independent d’habilitats que es desenvolupa i es “completa” dins d’un curt període d’estudi a temps complet i després acaba.


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Hanemann U. (2015) Lifelong literacy: Some trends and issues in conceptualising and operationalising literacy from a lifelong learning perspective. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Hanemann-Lifelong-Literacy.pdf
 1. Palmer A. (2017) Lifelong learning is becoming an economic imperative. http://www.economist.com/news/special-report/21714169-technological-change-demands-stronger-and-more-continuous-connections-between-education?fsrc=scn/tw_ec/lifelong_learning_is_becoming_an_economic_imperative
 1. Lifelong learning. https://en.wikipedia.org/wiki/Lifelong_learning
 1. Laying Foundations for Equitable Lifelong Learning for All – UNESCO Institute for Lifelong Learning. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002292/229289E.pdf
Lifelong learning for all_02

Lifelong learning per a tothom: Connectar l’escola amb la resta de la vida (1)

Els nens que comencen ara l’escola primària viuran probablement per veure el segle XXII. Fins quan hauran de treballar? Fins el 2075? Difícil de predir. No obstant això, en presenciar l’acceleració de la transformació tecnològica en els últims 20 anys, especialment amb l’auge d’Internet, sembla sensat dir que necessitaran adaptar-se a una societat més complexa i impredictible, on el canvi constant constitueix la nova normalitat. Un treball de per vida és un escenari poc probable … tret que facin de l’aprenentatge al llarg de la vida una feina! Aprendre no és només per a l’escola sinó per a la vida.

LIFELONG-LEARNING-02-INED21

 

És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida

 

Ens dirigim a l’era de l’experiència, que empra la nova tecnologia com servent, no com a amo, del que es desitja.[1] Però Internet és més que una eina. És una ecologia de la interacció humà-tecnologia[2], el mateix aigua en què estem nedant.[3] Impacta la forma mateixa en què ens organitzem, tant a nivell global com local. Amb la meitat de la població mundial ja connectada (3,5 miliards usuaris[4]), una poderosa conversa global està en marxa. La gent està descobrint noves formes de crear i compartir coneixement. Aquesta distribució del coneixement afegeix noves capes de complexitat al món en què vivim, incrementant considerablement la importància de l’alfabetització per als ciutadans en comparació amb les passades dècades i suposant un repte especialment per a aquells amb habilitats bàsiques limitades.[5][6] Per adaptar-se a aquesta transformació digital, moltes organitzacions estan passant de jerarquies a xarxes[7], aprenent per al futur.[8] Cada vegada més persones s’autoorganitzen per abordar els problemes de la societat a una escala inimaginable abans d’Internet.[9] La capacitat d’accedir a la intel·ligència col·lectiva és, de fet, el fenomen transformador definitori de l’era digital.[10]

 

Amb aquest canvi de com rebem i recopilem informació, col·laborem amb altres i ens comuniquem, tenir educació o, en altres paraules, estar adaptat al món, ja no consisteix en quant saps, sinó fonamentalment en tenir la capacitat d’adquirir nous coneixements quan ho necessites. En el passat, l’educació consistia a impartir coneixements. Avui en dia, es tracta de proporcionar als estudiants les habilitats per navegar en un món cada vegada més impredictible.[11] Hi ha una creixent necessitat de creativitat, flexibilitat, anàlisi i habilitats de síntesi en l’ús de la informació. L’escola ha d’ajudar els nens a entendre el món en xarxa a mesura que canvia, i educar-los per a la vida en lloc d’entrenar-los per als treballs que existeixen ara. Han de ser capaços de prosperar en qualsevol treball que escullin.[12] Tant si es tracta d’un nou tipus de treball, un antic o un que utilitzi una nova tecnologia, l’acceleració del canvi en gairebé totes les àrees importants del coneixement vol dir que al cap d’uns pocs anys d’iniciar-se s’obrirà una bretxa entre el que necessiten saber, el que s’ha descobert recentment i el que se’ls va ensenyar mentre estaven a l’escola.[13]

 

Independentment del que bona que fos l’educació, les habilitats adquirides es tornen ràpidament obsoletes. El desafiament a enfrontar no és un “món sense feina” sinó un món amb un treball que canvia ràpidament.[14] Aquest món exigeix connexions més fortes i més contínues entre l’educació i l’ocupació.[15] Això és cert tant per als empleats amb experiència com per als acabats de graduar. Estudis realitzats als Estats Units, Austràlia, Regne Unit, França i l’Índia han demostrat que hi ha una bretxa entre les habilitats que necessiten els empresaris i les habilitats que els estudiants tenen al graduar-se[16]; així mateix, la disparitat en la distribució d’habilitats es veu com el major motor de la desigualtat en la nostra societat.[17] Per tant, la capacitat per adquirir contínuament nous coneixements i millorar les seves habilitats a través d’un aprenentatge independent al llarg de la vida és cada vegada més important, no només per als nens que s’inicien avui a l’escola, sinó també per a aquelles persones que fa temps que la van deixar.

 


SEGÜENT

 1. És vital aprendre a aprendre en l’espai digital que forma part de la nostra vida
 2. Lifelong learning (LLL)”: una nova cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida
 3. Les habilitats de “lifelong learning” (LLL) més importants
 4. Les habilitats LLL són naturals
 5. Les habilitats LLL es poden perdre… o cultivar
 6. Cultivar les habilitats LLL connectant la escola amb la resta de la vida
 7. El “lifelong learning” és per a tothom

[Referències]

 1. Jenkins S. (2017) We’re over the digital revolution. This is the age of experience. https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/02/digital-revolution-age-of-experience-books-vinyl
 1. Jarche H. (2012) Engage, out loud. http://jarche.com/2012/06/engage-out-loud/
 1. Lilly J. (2016) This Is Water. https://news.greylock.com/this-is-water-f989bd158191?imm_mid=0eba74#.3uyb21cgj
 1. Internet users in the world. http://www.internetlivestats.com/internet-users/
 1. Hanemann U. (2015) Lifelong literacy: Some trends and issues in conceptualising and operationalising literacy from a lifelong learning perspective. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Hanemann-Lifelong-Literacy.pdf
 1. Micó J.L. (2017) ¿Se puede liderar sin entender la cuarta revolución industrial? http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20170224/42280802832/mwc-cuarta-revolucion-industrial-digitalizacion-politica-lideres-ejecutivos.html
 1. Jarche H. (2017) Mediated relatedness. http://jarche.com/2017/01/mediated-relatedness/
 1. Welz B. (2017) Learning for the Future. https://edtechdigest.wordpress.com/2017/02/21/learning-for-the-future/
 1. THE DSI4EU PROJECT – Across Europe there is a growing movement of people developing inspiring digital solutions to social challenges. We call this digital social innovation (DSI). https://digitalsocial.eu/about-the-project
 1. Collins R. (2016) The Network Effect: Changing the Way the World Works. http://www.huffingtonpost.com/great-work-cultures/the-network-effect-changi_b_10262750.html
 1. Schleicher A. (2015) Education in an Uncertain World. https://www.project-syndicate.org/commentary/education-technological-skills-more-important-by-andreas-schleicher-2015-12
 1. Haug L. (2016) How do you get a job that doesn’t exist yet? https://www.weforum.org/agenda/2016/08/how-to-prepare-for-work-jobs-of-future?platform=hootsuite
 1. Bollington A. (2015) Why isn’t everyone lifelong learning? http://www.oecd.org/forum/oecdyearbook/lifelong-learning.htm
 1. Brynjolfsson E. (2017) How to Thrive — and Survive — in a World of AI Disruption. http://sloanreview.mit.edu/article/how-to-thrive-and-survive-in-a-world-of-ai-disruption/
 1. Palmer A. (2017) Lifelong learning is becoming an economic imperative. http://www.economist.com/news/special-report/21714169-technological-change-demands-stronger-and-more-continuous-connections-between-education?fsrc=scn/tw_ec/lifelong_learning_is_becoming_an_economic_imperative
 1. Calonge D. & Shah M. (2016) MOOCs, Graduate Skills Gaps, and Employability: A Qualitative Systematic Review of the Literature. http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2675
 1. Gaskell A. (2016) Can MOOCs Help You To Retrain If You Lose Your Job? http://www.forbes.com/sites/adigaskell/2016/09/08/can-moocs-help-you-to-retrain-if-you-lose-your-job/#266dc868645f